Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; ook wel GDPR genoemd) treedt in werking op 25 mei en heeft als doel de privacy van de EU-burgers te beschermen. Dit doet de wet door de rechten van de betrokken (bv. persoonsgegevens in systemen) en de verantwoordelijkheden van de verwerkingsverantwoordelijken te vergroten. Deze wet zegt niet dat je geen persoonsgegevens meer mag verwerken, echter legt deze wet de nadruk op het verzamelen van persoonsgegevens onder de juiste grondslag en het inschatten van risico’s en het treffen van afdoende maatregelen. Mocht een organisatie hier niet aan kunnen voldoen kan er een boete tot €20.000.000 worden opgelegd.

De AVG is van toepassing als je werkt met persoonsgegevens en er sprake is van een geautomatiseerde verwerking of van een bestand waarin persoonsgegevens staan opgeslagen. Een persoonsgegeven is directe of herleidbare informatie naar een natuurlijk persoon. Weet dat niet alleen de standaard persoonsgegevens herleidbaar zijn; IP/MAC adressen van een device zijn mogelijk ook direct herleidbaar naar de eigenaar en worden daarom ook als persoonsgegevens gezien. Maar ook een mailadres valt hieronder. Verder is een bestand niet alleen een onlinebestand, maar ook microfiches, floppydisk en een rolodeks zijn een bestand. Kortom: overal waar persoonsgegevens te vinden zijn, heeft u te maken met AVG-wet en regelgeving.

Wat betekent dit voor u als klant of als potentiële klant bij Alles indruk?

Privacy beleid

Alles indruk respecteert de privacy van de bezoekers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens alleen om aan diensten waar jij om gevraagd hebt te voldoen.

Zakelijke en persoonsgegevens

De gegevens die Alles indruk verzamelt, zullen uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden, dan wel om uw opdracht uit te voeren. We geven in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, dansel om uw opdracht te kunnen uitleveren. Denk hierbij aan PostNL, mailings, aflevering van uw drukwerk. Wij verwerken de verzamelde persoonsgegevens om met jou in contact te kunnen komen en jou een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.

Google Analytics

Alles indruk maakt gebruik van Google Analytics om het bezoekersgedrag te kunnen volgen. Zoals veel diensten, gebruikt Google Analytics first-party cookies om de interactie van bezoekers in kaart te brengen. Deze cookies worden gebruikt om informatie over de gebruiker op te slaan. Zo wordt bijvoorbeeld het tijdstip van het bezoek opgeslagen en of de bezoeker  eerder de website bezocht heeft. Google kan bijvoorbeeld ook nagaan welke website jij bezocht, voorafgaand aan het bezoek. First-party cookies worden overigens niet automatisch gedeeld met andere domeinen.

Google biedt een uitgebreid overzicht (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)  voor wat betreft jouw privacy met betrekking tot Google Analytics. Het is mogelijk om je volledig af te melden (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) , zodat jouw bezoekersgedrag niet langer bij Google Analytics zal worden geregistreerd.

Nieuwsbrieven

Alles indruk verstuurd geen  nieuwsbrieven. Als je dat jammer vindt, mag je gerust een mailtje sturen. Wie weet ooit bij voldoende animo 🙂